Trách nhiệm pháp lý và bảo mật máy tính

Trách nhiệm pháp lý và bảo mật máy tính Khi xây dựng giải pháp bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin, người ta cần xác định các mức độ ưu tiên bằng việc phân tích các rủi ro có thể xảy ra. Tuy nhiên, trong thực tế nhiều hệ thống bảo mật được làm ra nhằm mục đích tìm cách chối bỏ trách nhiệm pháp lý của chủ thể hệ thống với các bên liên quan hơn là giảm thiểu rủi ro thực tế. Giáo sư ...

Hacker Nga tấn công CNET

Hacker Nga tấn công CNET Một nhóm hacker của Nga cho biết, họ đã đột nhập vào máy chủ CNET và đã đánh cắp cơ sở dữ liệu tên người dùng và mật khẩu. Đó là thông điệp trên trang tin tức công nghệ CNET vào ngày 14/7/2014 của chuyên gia Seth Rosenblatt.

Điện toán đám mây chứa nhiều rủi ro nguy hiểm cho doanh nghiệp

Điện toán đám mây chứa nhiều rủi ro nguy hiểm cho doanh nghiệp Các chuyên gia Kaspersky Lab đã đưa ra một phân tích đối với tình hình tội phạm mạng sẽ tấn công các doanh nghiệp bằng hệ thống mạng công ty bị lây nhiễm thông qua các dịch vụ đám mây.

Nguồn sinh ngẫu nhiên an toàn cho các chứng thư số

Nguồn sinh ngẫu nhiên an toàn cho các chứng thư số Để hạ tầng cơ sở khóa công khai (PKI) đáp ứng nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ tin cậy cho hoạt động chứng thực điện tử sử dụng các chứng thư số (CTS) thì cần thực hiện tốt chức năng của hệ thống CNTT, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các chức năng an toàn thông tin. Dưới đây sẽ phân tích các chức năng an toàn của hệ thống PKI và vai trò của nguồn sinh ...