Phổ biến, quán triệt Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

Phổ biến, quán triệt Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế Sáng 9/10/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT)đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son chủ trì Hội nghị.

Xây dựng danh mục sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự hạn chế kinh doanh

Xây dựng danh mục sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự hạn chế kinh doanh Sản phẩm mật mã dân sự là loại hàng hóa đặc biệt, vì vậy, việc kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự cần có sự quản lý, giám sát của Nhà nước. “Danh mục sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh” khi được ban hành sẽ là cơ sở cho các cơ quan chức năng của Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước ...

Về công tác kiểm định, đánh giá An toàn thông tin

Về công tác kiểm định, đánh giá An toàn thông tin Cùng với việc thông tin trên mạng bị lộ lọt, đánh cắp diễn ra với số lượng ngày càng lớn, thường xuyên và phức tạp thì nhu cầu phát triển và ứng dụng và các sản phẩm an toàn thông tin (ATTT) cũng tăng lên đáng kể. Để người sử dụng được cung cấp các sản phẩm đảm bảo chất lượng, việc kiểm tra, đánh giá chất lượng các sản phẩm ATTT theo các tiêu ...

Hơn 14 nghìn thuê bao di động bị nghe lén: thủ đoạn và cách tháo gỡ

Hơn 14 nghìn thuê bao di động bị nghe lén: thủ đoạn và cách tháo gỡ Việc hơn 14 nghìn thuê bao di động bị cài phần mềm theo dõi Ptracker do Công ty TNHH Công nghệ Việt Hồng (Công ty Việt Hồng) cung cấp đã và đang thực sự gây chấn động dư luận. Bởi nó ảnh hưởng trực tiếp không chỉ đến quyền lợi cá nhân, mà còn rất nguy hiểm nếu các đối tượng sử dụng những thông tin cá nhân này phục vụ cho những mục đích xấu như lừa ...

Liên tác trong chứng thực chữ ký số

Liên tác trong chứng thực chữ ký số Liên tác hoạt động giữa các miền PKI đối mặt với hai vấn đề chính là xây dựng các mô hình PKI liên miền cho các miền PKI cần có các hoạt động liên tác và tương thích hoạt động giao dịch cho từng người sử dụng CTS thuộc các miền PKI liên tác với nhau.