Cơ yếu Ngoại giao 50 năm đảm bảo duy trì mạng liên lạc mật

Cơ yếu Ngoại giao 50 năm đảm bảo duy trì mạng liên lạc mật Nhiệm vụ chính của “người chiến sĩ” Cơ yếu Ngoại giao là “bảo đảm duy trì mạng liên lạc mật giữa cơ quan ngoại giao trong nước với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài”. Theo đó, cán bộ Cơ yếu Ngoại giao vừa bảo đảm yêu cầu truyền thông mật phục vụ công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước; vừa phải đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo đặc thù của ...

Một số phương pháp đảm bảo an toàn dữ liệu khi rời khỏi đám mây

Một số phương pháp đảm bảo an toàn dữ liệu khi rời khỏi đám mây Trong thời đại bùng nổ vi phạm dữ liệu, các tổ chức/doanh nghiệp (TC/DN) cần có trách nhiệm bảo vệ các thông tin nhạy cảm. Dữ liệu được lưu trữ trong đám mây có thể an toàn, nhưng những điều gì xảy ra khi rời khỏi đám mây? Bài viết trình bày một số phương pháp giúp các TC/DN có thể thể bảo vệ dữ liệu khi rời khỏi đám mây.

Trojan TrickBot được phát tán dưới dạng bản cập nhật trình duyệt

Trojan TrickBot được phát tán dưới dạng bản cập nhật trình duyệt Nhóm Malware Hunter thông báo đã phát hiện một trang web Office 365 giả mạo phát tán Trojan đánh cắp mật khẩu. Trang web này đã phát tán Trojan Trickbot dưới dạng ngụy trang các bản cập nhật trình duyệt cho Chrome và Firefox.

Phát hiện 74.000 hình thức tấn công mới trong năm 2018

Phát hiện 74.000 hình thức tấn công mới trong năm 2018 Đây là thông tin được ông Phạm Văn Quang, Giám đốc khu vực SonicWall Việt Nam, Thái Lan cho biết tại Hội thảo Netpoleon Solution Days 2019, với chủ đề “An toàn an ninh mạng trong chuyển đổi số” diễn ra ngày 14/8, tại Hà Nội.